Pomagamy dzieci

Dzieci są jak nasiona, które rozkwitają naszym zachwytem, troską, oddanym czasem i miłością.

Od nas dorosłych potrzebują przede wszystkim uwagi, obecności i wsparcia w odkrywaniu świata. Bycie dzieckiem to czas wyzwań związanych z doświadczaniem kolejnych etapów rozwoju. Na każdym z nich jest też miejsce dla nas dorosłych: dając nasza uwagę, wspieramy całościowy rozwój dziecka.